Maatschappelijk verantwoord ondernemen

KienhuisHoving is sterk verankerd in de Twentse samenleving. Een groot deel van de omzet en klantportfolio is afkomstig uit deze regio. Vanwege die 'Twentse' roots voelen wij een sterke maatschappelijke betrokkenheid ten aanzien van de regio.

Maatschappelijke betrokkenheid

 • Wij zijn een meerjarige samenwerking aangegaan met The Gallery, een nieuw centrum voor innovatieve bedrijven en dienstverlening op het campusterrein van de Universiteit Twente. KienhuisHoving wil hiermee startende, innovatieve ondernemers op een laagdrempelige wijze toegang bieden tot juridische ondersteuning en advisering.
 • Onze medewerkers zijn te vinden in tal van functies binnen een diversiteit aan organisaties en instellingen: van zorginstellingen tot maatschappelijke stichtingen en van culturele instellingen tot onderwijsorganisaties en belangenverenigingen.
 • We vinden het belangrijk oog te hebben voor mensen en groepen in de maatschappij die in een moeilijkere positie verkeren. Daarom ondersteunen we Schenkerij Wattez in het Van Heekpark. Deze schenkerij wordt geëxploiteerd door cliënten en medewerkers van Aveleijn, een zorgaanbieder die dagbesteding, behandeling en wonen biedt aan mensen met een verstandelijke handicap of beperking.
 • We dragen de Voedselbank Enschede-Haaksbergen ook een warm hart toe. Ieder jaar in december verzamelen wij houdbaar voedsel en overige artikelen en doneren dat aan de Voedselbank. Daarnaast zijn wij sponsor van de bezorgbussen, zodat de Voedselbank gedoneerde artikelen kan ophalen en wegbrengen.
 • Vanuit ons kantoor in Utrecht ondersteunen wij Stichting UAF (Universitair Asyl Fonds). Deze stichting zet zich in voor de ontwikkeling van gevluchte studenten en professionals en hun integratie op de Nederlandse arbeidsmarkt. 
 • Op het gebied van sport ondersteunen wij diverse clubs en verenigingen. Bijvoorbeeld FC Twente, maar ook diverse lokale sportclubs en verenigingen.
 • Vanuit maatschappelijk besef bieden wij ieder jaar vele stage- en afstudeerplekken aan. Dit betreft plekken voor het MBO, HBO en universitair onderwijs. Ook verzorgen onze advocaten colleges aan deze onderwijsinstellingen. Daarnaast worden diverse activiteiten van studieverenigingen van de Universiteiten van Groningen, Nijmegen en Utrecht ondersteund door middel van sponsoring of inhoudelijke bijdrages vanuit kantoor.

KienhuisHoving Foundation

Logo-Foundation kl3

De "Stichting KienhuisHoving Foundation" wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen in de regio Twente. KienhuisHoving advocaten en notarissen heeft haar naam aan de stichting verbonden, omdat zij dit mooie initiatief ondersteunen. Meer informatie.

Special Olympics Nationale spelen Twente 2022

Wij waren één van de partners van de Special Olympics Nationale Spelen Twente 2022. Dit geweldige evenement vond plaats op 10, 11 en 12 juni 2022 in alle Twentse gmeenten. Het benadrukte het belang en de behoefte aan voldoende verenigingen waar G-sporters kunnen sporten. 

Duurzaam ondernemen

KienhuisHoving verwacht van haar medewerkers een hoog ethisch normbesef, ook ten aanzien van de werk- en leefomgeving. Diverse vormen van beleid en uitvoering ondersteunen dit duurzaamheidsbesef.
Verscheidene maatregelen zijn getroffen om onze milieubelasting door vervoer te beperken. Bijvoorbeeld:

 • Onze parkeerplaats beschikt over acht oplaadpunten voor elektrische auto’s;
 • Een kantoorlocatie pal aan het station;
 • Afval wordt gescheiden (papier en overig);
 • Wij kennen geen eigen wagenpark. In het kader van woon-werkverkeer krijgen autorijders dezelfde vergoeding als fietsers;
 • Onze juristen krijgen opleidingen intern aangeboden. Hiermee beperken wij reiskosten naar diverse locaties, waar dezelfde opleidingen worden aangeboden;
 • Wij maken gebruik van duurzame opgewekte energie.